Skip to content

  תקנון האתר

תנאים והגבלות

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו בעיון לפני שאתה משתמש בשירותים. וודא שאתה מבין את תוכנם. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות, מהווים הסכם בין הצדדים
על ידי פתיחת חשבון, אתה מסכים שקראת והבנת את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות ומאשר כי אלה יחולו עליך
אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים וההגבלות הללו או למדיניות הפרטיות, עליך להפסיק מיד את השימוש בשירותים
אם יש לך ספקות לגבי זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה, פנה במייל admin@7xlsports.com או לסוכן המשויך אליך

 שינוי בתנאים וההגבלות

1.בט365 שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות ולעדכן את התנאים וההגבלות הללו את מדיניות הבונוס, את מדיניות המשיכה, את כללי ההימורים בבית ומדיניות הפרטיות בכל עת. בט365 גם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים של כל מבצע באופן חלקי או מלא. במידה והתנאים וההגבלות יעברו שינוי מהותי, תינתן הודעה לפני שינוי כזה לשחקן. עם הוצאת הודעה כזו, השחקן יצטרך לקבל את התנאים וההגבלות החדשים לפני שהוא יוכל לגשת שוב לשירותים שלנו.
2.המשך שימוש, גישה והשתתפות בשירותים דרך האתר או כל מכשיר לאחר הודעה כזו יהוו את הסכמתך לתנאים וההגבלות של העדכון, למדיניות הבונוס, למדיניות המשיכה, למדיניות הפרטיות ולכללי ההימורים בבית.
3.תנאים והגבלות אלה מייצגים את כל ההסכם וההבנה בינך לביננו ואינם ניתנים לשינוי אלא כפי שצוין במפורש בסעיף 1 לעיל. למען הסר ספק, הדבר אינו כולל במפורש כל שינוי או שינוי בתנאים וההגבלות הללו שניתנו בעל פה. בוואטסאפ, ב-טלגרם, בדוא”ל או באמצעים אחרים מסוג זה מבלי משים או בדרך אחרת על ידי סוכן או כל נציג אחר של בט365.
4.זכותה של בט365 לתקן, לשנות ולעדכן תנאים והגבלות אלה כמפורט בסעיף 1 כוללת את הזכות לחדש אותו כחלק מארגון מחדש או ארגון מחדש של האתר.

פתיחת חשבון

1.על מנת לשחק עם בט365 ולהשתמש בשירותים, עליך להשלים את הבקשה לפתיחת חשבון.
2.בהסכמתך לתקנון זה, הנך מסכים ומצהיר כי הזנת את הפרטים הנכונים שלך, וכי מקור כל הכספים המשמשים באתר נגזר מפעילות חוקית וכי לא תעשה שימוש באתר לא חוקי או פעילות הונאה, לרבות (וללא הגבלה) הלבנת הון כפי שנקבע בחוק החל עליך ו/או כל חברה מקבוצת בט365.
3.אדם לא יכול לבקש לפתוח חשבון שחקן או להחזיק חשבון שחקן אם אדם כזה לא יהיה בעל חשבון או אם הוא פועל מטעם צד שלישי.
4.אתה רשאי לפתוח רק חשבון שחקן אחד באתר, ובט365 שומרת לעצמה את הזכות לסגור את כל מספר חשבונות השחקנים הפתוחים, תחת אותו שם או מחוברים לאותו אדם. אם אדם פתח מספר חשבונות באתר, לבט365 תהיה הזכות לנקוט בכל פעולה המותרת על פי תנאים והגבלות אלה. אם ל-בט365 יש יסוד סביר להאמין שהשחקן ביצע או ניסה לבצע הונאה כלשהי, בט365 שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל עסקה הנוגעת אליה, מבלי לפגוע בכל פעולה אחרת, או לסיים הסכם זה.
5.אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות את בקשת החברות שלך וחשבון שחקן עשוי להיסגר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בט365. בכפוף לתנאים וההגבלות הללו, לרבות אותם תנאים המתירים ל-בט365 לעכב תשלום זכיות, כל התחייבויות חוזיות של שחקן שנעשו לפני סגירת חשבון שחקן יכובדו.
6.אסור לשחקן לאשר לצד שלישי כלשהו להשתמש בחשבון שלו, אך שחקן יהיה אחראי במלואו לכל ההפסדים שייגרמו כתוצאה מכך שצד שלישי ישתמש בחשבון שלו. השחקן חייב להודיע ​​מיד ל-בט365 אם הוא חושד שאדם אחר השיג גישה לחשבון שלו, והשחקן יציע את תמיכתו המלאה ל-בט365 תוך כדי חקירת נושא זה.

זכיות

1.הזכיות אינן כוללות את סכום הבונוס ככל והתקבל ע”י הסוכן.
2.בט365 שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הימור שאולי התקבל כאשר לחשבון לא היה מספיק כסף לכסות את ההימור. אם לחשבון אין מספיק כספים כתוצאה מהפקדה שבוטלה על ידי גורם עיבוד התשלומים, בט365 שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הימור שאולי התקבל רטרואקטיבית.
3.כל הזכיות יזוכה בחשבון שלך. אם כספים כלשהם נזקפים לחשבון שלך בטעות, בט365 שומרת לעצמה את הזכות להסיר כספים כאלה ולבטל כל עסקאות הקשורות לכספים כאלה, או במועד זה או בדיעבד.
4.תשלום של כל מיסים, עמלות, חיובים והיטלים שעשויים לחול על הזכייה שלך על פי כל החוקים החלים יהיה באחריותך הבלעדית.
5.בט365 שומרת לעצמה את הזכות לעכב תשלום ולהכריז על הימורים על אירוע בטלים אם יש לנו הוכחות לכך שהדברים הבאים התרחשו: (א) יושרה של האירוע הוטל בספק או (ב) זיוף משחקים. מקום. הראיות עשויות להתבסס על הגודל, הנפחים או הדפוס של ההימורים שבוצעו עם בט365 בכל אחד או בכל ערוצי ההימורים שלנו.
6.בט365 שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הימור או כל חלק ממנה בהתאם לתנאים וההגבלות המסדירים את השתתפותך בשירותים שלנו, לפי שיקול דעתנו. בקשות הימור בודדות עשויות להיבדק ולהציע מחיר חלופי או הימור לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לגבי כל הימור, ההחלטה של ​​בט365 היא סופית. אם ברצונך לערער על החלטתנו, יש להגיש תלונה דרך הערוצים המקובלים (“סוכן” / “דוא”ל”).
7.זכיות יזוכו לחשבון הלקוח לאחר אישור התוצאה הרשמית הסופית.

משיכות

ב-בט365, אנו מאמינים שחשוב שתקבל את הכסף שלך מהר ככל האפשר. זה גם חיוני שנציית לנוהלי הרגולציה כדי לעבד בקשות משיכה בצורה מאובטחת ותואמת לחוק. בשל כך, אנו דורשים מכל החברים החדשים לאמת את זהותם לפני שניתן יהיה לטפל בבקשת המשיכה הראשונה שלהם.

שים לב שנצטרך לאמת את זהותך רק פעם אחת, לכן אין לבקש ממך לשתף אותנו במסמכים אלה שוב.

אימות חשבון

כדי לאמת את זהותך ולהמשיך בבקשת המשיכה שלך, נדרוש תעודה מזהה. יש לסרוק או לצלם דיגיטלית ולשלוח בדוא”ל אל admin@7xlsports.com או לסוכן המטפל. אנא ודא שכל קובץ הוא בגודל 1MB או פחות, ושהאימייל אינו עולה על 10MB. סוגי קבצים מקובלים הם jpeg, tiff או pdf.
אנו מקבלים את דרכון/תעודת זהות/רישיון נהיגה , בתנאי שהשם והתמונה נראים בבירור.

אופן משיכה

ביטקויין/USDT/שליח עד הבית/העברה בנקאית/ביט/פייבוקס/קוד משיכה לפי שער יציג של סיום עיבוד הבקשה.
בט365 שומרת לעצמה את הזכות לבחור באופן משיכה הפנוי באותו העת.
ככל וסכום הזכייה הינו מעל 50,000 ₪ בט365 מחויבת להעביר לשחקן במזומן ע”פ תקנון זה.

משיכת זכיות מתבצעת בכל יום שלישי. זמן עיבוד המשיכה אורך כ- 24 שעות
ולשחקנים VIP (20,000 ₪ הפקדות חודשיות) משיכה עד 3 ימיי עסקים.

כל זכיה מההימור שלך יתווסף ליתרה הניתנת למשיכה. אך ההימור שלך שהתקבל בבונוס אינו כלול בשום החזר. לדוגמה, בונוס של 10 נקודות בסיכויים של 2/1 ייתן החזר של 30 נקודות (זכייה של 20 נקודות בתוספת בונוס של 10 נקודות), בעוד שהימור של 10 נקודות שיציב בסיכויים של 2/1 ייתן תשואה נטו של 20 נקודות מכיוון שההימור בונוס של 10 נקודות אינו מוחזר.

מידע נוסף

1.עיבוד משיכות גדולות עשוי להימשך זמן רב יותר מהמוגדר (5 ימים).
2.אם השתתפת בכל צורה של ניצול לרעה של בונוס, רמאות, הונאה או ניצול כל תוכנה או באג או כשל במערכת, אזי המשיכה שלך עשויה להתעכב וכל זכייה הנובעת מניצול לרעה כזה. תיעצר. פעולות כאלה ננקטות בחשבונות בנקודת בקשת המשיכה.
3.עקב דרישות מחמירות לאיסור הלבנת הון, אנו דורשים צורה אחת או יותר של תיעוד כדי לאמת את זהותך כמפורט לעיל. אם במשך תקופה רצופה של 180 יום מהבקשה שלנו לתיעוד אימות זה, עדיין לא קיבלנו ממך את אותו הדבר, הכספים שנותרו בחשבונך יוסרו וחשבונך ייסגר.
4.שים לב שבנסיבות מסוימות, ייתכן שתידרש לאשר בכתב את כל ההפקדות שביצעת לחשבונך.
5.בט365 אינו מקבל אמצעי תשלום בשמות של אנשים שונים מבעלי החשבון הרשום ויש להם פתרונות אוטומטיים וידניים כדי למנוע רישומים כאלה ככל האפשר. במידה ותתגלה שיטת תשלום בחשבון עם פרטי שם רשום שונים ושאין ראיות לפעילות הונאה, בט365 תמנע שימוש נוסף באמצעי התשלום המסוים הזה ותנקוט בצעדים לכיסוי החבות באמצעות עסקאות עתידיות. עם זאת, כל חשבונות שיזוהו באופן דומה אך עם פעילות חשודה יחולו סנקציות, כאשר בט365 שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים למטרות בדיקת נאותות בהתאם למדיניות האימות.

הגבלות

בט365 רשאית, בכל עת, לבצע שינויים קלים בתכונת קידום או פשרה כדי לתקן שגיאות דפוס או לשפר את הבהירות או חווית הלקוח ועשויה לבטל קידום או תכונת פשרה מסיבות משפטיות או רגולטוריות.
הימור על רולטה הינו עד 150 נקודות למספר, אין להמר על רולטת חשמל רולטת אוויר וטניס לייב. זכיות כתוצאה ממשחק זה לא יכובדו. בלק ג’אק עד 1000 נקודות לכל הימור (בית)

תנאי שימוש נוספים

1.אתה מתחייב שאתה פועל בשמך.
2.אינך מפקיד כסף שמקורו בפעילויות פליליות או אחרות לא חוקיות או לא מורשות.
3.אתה מסכים שאנו או חברה לעיבוד תשלומים מטעמנו נטפל בכל העסקאות הפיננסיות (“מעבד התשלומים”). אתה מסכים שמעבד התשלומים שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלומים כלשהם אם למעבד התשלומים תהיה סיבה להאמין או כל חשד שאתה עוסק או עוסקת בהונאה, קנוניה, פעילות בלתי חוקית או בלתי הולמת.
4.אתה מסכים שאתה האחראי הבלעדי לאספקה ​​ולתחזוקה של כל ציוד המחשבים ורשתות התקשורת ושירותי הגישה לאינטרנט שבהם אתה צריך להשתמש כדי לגשת לשירותים. לא נהיה אחראים לכל הפסד שייגרם לך מכל כשל בציוד המחשב, רשת התקשורת ו/או הגישה לאינטרנט.
5.אתה מתחייב שלא תבצע שום מעשים או תפגין כל התנהגות הפוגעת במוניטין של בט365 או של כל חברה מקבוצת בט365.
6.אתה מאשר שהשווי של הנקודה נקבע מול הסוכן (4 ש”ח)
7.אתה מתחייב שאינך משתף פעולה או מנסה לשתף פעולה בתוכנית קנוניה כלשהי עם שחקן אחר במהלך ההימורים.
8.אתה מתחייב שאינך אדם חשוף פוליטית (“PEP”) ואינו מופיע ברשימת סנקציות בינלאומית כלשהי.