Skip to content

תנאים והגבלות

עדכון אחרון: 4 בנובמבר, 2022

גרסה 20225998

סיכום

 • תנאים והגבלות אלו מהווים בסיס להסכם משפטי – קרא אותם בעיון. אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות לתנאים והגבלות אלה, צור קשר עם שירות הלקוחות
 • יש לנו מערכות ותהליכים שיעזרו לך אם אתה נתקל בבעיות במשחק. אלה מתוארים ביתר פירוט בתנאים והגבלות אלה.
 • לפעמים דברים משתבשים באתר שלנו או בתוכנה המשמשת לספק את האתר או במשחקים שלנו. לא נהיה אחראים כלפיך במקרה זה בגין כל זכייה שתתרחש כתוצאה מתקלה באתר או בתוכנה.
 • האחריות שלנו כלפיך מוגבלת – עליך לקרוא בעיון את הסעיף הרלוונטי של תנאים והגבלות אלה.
 • אנו נטפל בכל בקשה שלך למשוך כסף מחשבונך בהקדם ובהתאם לתנאים והגבלות אלה. לעולם לא נבטל או נבטל בקשת משיכה לאחר שהוגשה על ידך.
 • אנו מפעילים בונוסים ומבצעים מעת לעת. לאלה יהיו תנאים והגבלות משלהם שגם עליך לקרוא בעיון לפני שתסכים להשתתף בהצעת הבונוס או במבצע הרלוונטיים.

מבוא

תנאים והגבלות אלה (“התנאים”) מסדירים את היחסים בינך לבין (“7xlsports”) ו/או חברות הקבוצה שלה (המכונה ביחד בתנאים אלה “אנחנו”, “אנחנו” או “שלנו”).

אנא קרא תנאים אלה בקפידה שכן הם מהווים בסיס להסכם משפטי בינינו לבינך ביחס לאתר שלנו בכתובת 7xlsports.com (“האתר”) ולמוצרי הפוקר והקזינו (“המשחקים”) שאנו מעמידים לרשותנו ב- 7XL מבית BET365.

ההסכם שלנו איתך נחשב גם לכלול את מסמכי המדיניות הבאים (“המדיניות”), שגם אתה צריך להכיר בכך שקראת בעיון והבנת את תוכנם:

 • מדיניות הפרטיות (המפרטת כיצד אנו משתמשים במידע האישי שלך).
 • מדיניות עוגיות.
 • מדיניות משיכה.
 • מדיניות אבטחה ואקולוגיה.
 • חוקי הבית וכל כללי משחק אחרים.
 • מדיניות המשחקים האחראים.

במקרה של אי התאמה כלשהי בין תנאים אלה לבין המדיניות, אזי, במידה של חוסר העקביות, תנאים אלה יגבר.

שינויים בתנאים וההגבלות

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים לא מהותיים באתר ובמדיניות הכלולה באתר שלנו, לרבות תנאים אלה בכל עת.
 2. אם נבצע שינויים מהותיים כלשהם בתנאים וההגבלות ו/או בתקנון הנלווה להם, נודיע לך מראש על שינויים אלה ככל שניתן באופן סביר, אך בכל מקרה, תקבל הודעה על שינויים מהותיים. לפני שהם נכנסים לתוקף. שינויים מהותיים יימסרו לך באמצעות דואר אלקטרוני עם סיכום השינויים המהותיים שנעשו בתנאים אלה. תקבל גם הודעה מוקפצת בעת הכניסה שתנחה אותך לעיין בתנאים וההגבלות המעודכנים המלאים. לאחר עיון בתנאים וההגבלות המעודכנים, תתבקש “להסכים” ו”לאשר” את התנאים וההגבלות המעודכנים כדי להמשיך להשתמש בשירותים שלנו. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר קבלת הודעה על השינויים המהותיים, ולאחר ציון הסכמתך לתנאים וההגבלות המעודכנים, ייחשב בעינינו כהסכמתך לשינויים. אם לא תסכים לשינויים המהותיים, לא תוכל להמשיך להשתמש בשירותים, אך תמיד תוכל למשוך את כספיך בכפוף לתנאים אלה ולהוראות ותהליכי המשיכה.

“שינויים מהותיים” יכללו, בין היתר, תיקונים עקב שינויים בתנאי רישיון ההימורים, שינויים עקב עדכונים רגולטוריים, שינויים בחברה המחזיקה ברישיון, שינויים הנוגעים לתהליכי הפקדה ומשיכה, שינויים הנוגעים ל- תהליכי תמיכת לקוחות של החברה.

החשבון שלך ב- 7XL מבית BET365

פתיחת חשבונך

 1. כדי להשתמש באתר שלנו וכדי לשחק במשחקים תצטרך לפתוח חשבון אצלנו.
 2.  בהקשר לפתיחת חשבונך אצלנו, אתה מצהיר בפנינו כי:

  • אתה לפחות בן 18 וכתוצאה מכך עומד בדרישת הגיל המינימלי כדי להתקשר איתנו, להשתמש באתר ולהשתתף במשחקים. שימו לב שמשחק קטינים הוא עבירה פלילית.
  • יש לך את היכולת הנפשית לקחת אחריות על מעשיך שלך ואתה יכול להתקשר איתנו בחוזה זה, אשר ניתן לאכיפה על פי חוק.
  • אתה מסכים לספק פרטי רישום מדויקים, כולל ללא הגבלה שמך, תאריך הלידה הנכון וארץ המגורים שלך. אתה מסכים ליידע אותנו מיד במקרה של שינויים כלשהם בפרטים אלה. באחריותך לשמור את פרטי הקשר שלך מעודכנים בחשבון שלך. אי ביצוע זה עלול לגרום לכך שלא תקבל מאיתנו התראות ומידע חשובים הקשורים לחשבון.
  • אתה מבין היטב את השיטות, הכללים והנהלים של המשחקים שאנו מעמידים לרשותנו באתר, ובמקום וכאשר מתאים, תבקש עצה או עזרה בעת השימוש באתר.
  • אתה מבין שאם תבחר להשתמש בממשקי משתמש של צד שלישי, ייתכן שאפליקציות לא יציגו מידע מלא על המשחק שלך.
  • אם ההרשמה שלך הופסקה, לא תוכל יותר להיכנס – זה יישאר כך לנצח. אם ברצונך להמר ולשחק איתנו שוב, עליך להירשם שוב.

אם אינך עומד בדרישות להקמת חשבון אצלנו כמפורט לעיל, אינך מורשה להשתמש באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות ו/או לסגור חשבונות של כל לקוח לכאורה שאינו עומד בדרישות המפורטות בסעיף 2.2 ולבטל כל הימור או הימור שנעשה באמצעות חשבונות כאלה.

הימורים

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפעול באופן סביר, לסרב או להגביל (על ידי קביעת סכומי מינימום ומקסימום שיפורטו בחוקי הבית או באתר) כל הימור או הימור עבור משחקים מסוימים. אלה יקבלו הודעה לפני שתוכל להשתתף במשחק מסוים.
 2. הימורים יהיו תקפים רק אם יתקבלו על ידי השרת שלנו. עד שיתקבל על ידי השרת שלנו, כל המידע המוצג ב-BET365 או באתר מהווה הזמנה לשחק בלבד.

שמירה על אבטחת סיסמאות

 1. באחריותך לשמור על סיסמתך פרטית ומאובטחת, ואתה האחראי הבלעדי לאבטחת פרטי החשבון והסיסמה שלך. אתה אחראי לכל שימוש בלתי מורשה בחשבון ו/או בסיסמה שלך. במקרה שצד שלישי מבצע הימור או שחושבים שהוא ביצע הימור מחשבונך, הימור כזה יהיה תקף והאחריות להפסדים בחשבונך תהיה עליך, בין אם ידעת שהצד השלישי ניצל את חשבונך לרעה ובין אם לאו. פרטי חשבון וסיסמה.

פְּרָטִיוּת

 1. אנו נעבד מידע אודותיך בהתאם לחובות הרגולטוריות של הגנת מידע ולדרישות החוק. אנא ודא שאתה מתייחס ומבין את ההוראות תחת מדיניות הפרטיות שלנו ומדיניות העוגיות שלנו.

היסטוריית חשבון

 1. ללקוחות תמיד תהיה זמינה ותהיה להם גישה להיסטוריית ההימורים והעסקאות שלהם, לרבות יתרת חשבון, כניסות, הפקדות, משיכות, זכיות, הפסדים ובונוסים. פעילות אחרונה בחשבון תהיה זמינה ללקוח באופן מקוון כאשר הוא מחובר לחשבון שלו, בעוד שהיסטוריית חשבון ישנה יותר עשויה להתבקש לתמיכת הלקוחות.

סיכונים

 1. אתה מבין שאתה עלול להפסיד כסף בעת משחק במשחקים ומקבל שאתה אחראי במלואו לכל הפסד כזה.
 2. באחריותך לוודא שכל הפרטים של העסקאות שלך ב-7XL מבית BET365 נכונים. אתה יכול לגשת להיסטוריית העסקאות שלך באתר באמצעות הפונקציה ‘החשבון שלי’. לאחר אישור עסקה על ידינו לא ניתן לבטלה.

הגבלות

 1. אתה מסכים להימנע משימוש ב-7XL מבית BET365 או באתר שלנו:

  • לכל מטרה שאינה משחק במשחקים.
  • להפיץ, למכור, לתת רישיון, לספק או להעמיד כל שירות זמין לצדדים שלישיים.
  • לאחסן או להעביר חומר או מידע המפר, לשון הרע, הונאה, שקרי או מנוגד לבעלות או זכויות קניין רוחני של כל אדם אחר או מזיק, בלתי חוקי, או מפר כל זכויות פרטיות של צד שלישי.
  • בכל דרך שהיא מפרה כל חוק, כלל או תקנה החלים.
  • כדי להעביר וירוסים, תוכנות זדוניות או קוד זדוני אחר.
 2. אינך רשאי לשנות, לבצע הנדסה לאחור או לבצע מניפולציה אחרת, להפריע או לשבש כל אחת מהתוכנות שלנו המשמשות באתר ו/או במשחקים. כדי להבטיח את שלמות האתר והמשחקים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי לחסום ממשתמשים מכתובות IP מסוימות גישה לאותם שולחנות או טורנירים.
 3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות הכללית, בכל עת, להחריג אותך מכל אחד מהשירותים שלנו ו/או מקבלת מבצעים והצעות נבחרים ללא הסבר נוסף אם נראה לנו צורך לעשות זאת. כל החלטה להחריג אותך ממבצעים והצעות נבחרים לא תשפיע על מבצעים שכבר התחלת להמר לקראתם, וגם לא תשפיע על יכולתך להשתמש בהימורים בחינם או בהימורים ובונוסים שכבר הרווחת על ידך לפני ההחלטה להחריג אותך. מקבלת מבצעים והצעות נבחרים.
 4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות, להפסיק, לשנות, להסיר או להוסיף לאתר ו/או משחקים כלשהם ב-7XL מבית BET365 לפי שיקול דעתנו בתוקף מיידי וללא כל חובה לספק לך הודעה על כך.

הפקדות

 1. ניתן לבצע הפקדות באמצעות אמצעי תשלום הפתוחים למדינה שלך. תוכל למצוא פרטים נוספים ביחס לאפשרויות התשלום כולל דרישות הפקדה מינימלית בדף הפקדות באתר.
 2. אם ברצונך להשתתף במשחקים שלנו באמצעות האתר, עליך להפקיד כסף לחשבון שלך אשר אומת.
 3. ההפקדה המינימלית עשויה להשתנות בהתאם לאפשרות התשלום שבה אתה משתמש – מידע נוסף על כך זמין באתר.
 4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את שיטת התשלום המקובלת לפי שיקול דעתנו הבלעדי ו/או לקבל שיטות תשלום מסוימות רק בכפוף למילוי תנאים מסוימים. אנחנו לא מתחייבים שכל אמצעי התשלום זמינים בכל עת. כדי לוודא אילו שיטות תשלום ומשיכה זמינות כעת, בקר בדף ההפקדות באתר או בלקוח המשחק.
 5. ביחס להפקדות ומשיכות כספים לחשבונך, תשתמש רק בכרטיסים ובאמצעי תשלום כאלה שהם תקפים וששייכים לך כדין או רשומים על שמך.

משיכות

 1. ייתכנו מגבלות מינימום ומקסימום על הסכום שאתה יכול למשוך מחשבונך, בהתאם לשיטת התשלום שבה נעשה שימוש או המגבלות החלות על חשבונך.
 2. בקשת המשיכה שלך תנכה מיד את היתרה שלך והסכום שנוכה לא יהיה זמין למשחק. עם זאת, כל המשיכות עוברות תהליך של ביקורת פנימית כדי לוודא שמתקיימים מניעת הונאה, איסור הלבנת הון, מניעת מימון טרור וחובות משפטיות ודרישות רגולטוריות אחרות. כתוצאה מכך, ביקורת משיכה פנימית נמשכת בדרך כלל עד 24 שעות לעיבוד ובמקרים מסוימים עקב עלייה בהיקפים עשויות להימשך עד 48-72 שעות. לאחר עיבוד הכספים עשויים לחלוף עד 2-5 ימי עסקים עד שהכספים יועברו אליך.
 3. נציין בבירור את שער החליפין שהוחל על סכום המשיכה שלך בזמן בקשת המשיכה. ברגע שתגיש בקשת משיכה, לא נהיה אחראים ולא נפצה על תנודות כלשהן של ערכי המטבע מנקודת הבקשה ועד למועד השלמת העסקה.

השעיה, הגבלה או סגירת החשבון שלך

 1. יש לנו את הזכות להקפיא זמנית את חשבונך (למנוע את השימוש שלך בשירותי הטורניר שלנו ומתן הטבות קידום מכירות) או לסגור לצמיתות את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא:

  • חשד שאתה עוסק בפעילות בלתי חוקית או הונאה בעת השימוש ב-7XL מבית BET365
  • חשד שאתה מפר כל אחד מהתנאים האלה, כל מדיניות קשורה, כללי הבית או ביצוע כל אחת מהפעילויות האסורות על פי תנאי מדיניות האבטחה והאקולוגיה שלנו.
  • חשד שיש סיכון לנזק הקשור למשחק.
  • נמצא שהפרת ביודעין או שלא ביודעין תנאים אלה.
 2. אם נסגור את חשבונך, אתה תוותר על כל זכות לכל תוכנית קידום או בונוס שאתה עשוי להשתתף בה או שאתה מתמודד עליה בזמן שנסגור את חשבונך.
 3. במקרה של סיום או השעיה של חשבונך על ידינו, עדיין תהיה רשאי:

  • למשוך את הכספים שלך בהתאם לתנאים אלה, אלא אם כן הכספים שלך הוחרמו מסיבות שנקבעו במסגרת תנאים אלה או בהתאם להוראת סמכות משפטית.
  • קבל את כל הזכיות הבלתי מעורערות (ואת הערך של כל הימורים בחינם או הימורים או בונוסים ללא עוררין) המגיעים לך מהמשחק שלך לפני ההחלטה להשעות או לסגור את חשבונך.
 4. אם תרצה לסגור את חשבונך, אנא שלח דוא”ל ל-help@7xlsports.com עם הבקשה לסגור את חשבונך איתנו, מכתובת הדוא”ל הרשומה שלך. אתה יכול לבחור לסגור את חשבונך בכל עת.

שימושים אסורים באתר ובשירותים

רמאות או התנהגות בלתי חוקית

 1. ניתן להשתמש במשחקים ובשירותים שלנו רק למטרות חוקיות ובאופן חוקי. אתה מסכים לציית לכל החוקים, החוקים והתקנות החלים בנוגע למשחקים ולכל הימור או הימור המוצב על או באמצעות המשחקים. כל ההימורים או ההימורים חייבים להתבצע דרך ממשק המשתמש המסופק ב-7XL מבית BET365.
 2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לאסור על כל שחקן להשתתף בכל משחק. אנו רשאים, כאשר מצבים מצדיקים, להקפיא את הצ’יפים, לבטל הימורים או הימורים, להשעות או לסיים את חשבונו של כל שחקן החשוד במרמה בכל צורה שהיא (הכוללת, ללא הגבלה, קנוניה או ניצול תקלות בתוכנה או באתר). אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל מקומות ישיבה ו/או לאסור על שחקנים לשחק במשחק מסוים, לרבות הגבלת שני שחקנים או יותר לשחק ביחד באותו משחק.

תקלות במשחק

 1. אם יש לך צ’יפים ליד שולחן במהלך קריסת שרת, המשחק יבוטל וכל הצ’יפים שלך בשולחן ובמשחק יוחזרו לחשבונך. אנו נודיע לך בהקדם אם נצטרך לנקוט פעולה כזו. אנחנו, השותפים, הסוכנים ומעניקי הרישיונות שלנו לא נהיה אחראים לכל אובדן הנובע מעיכובים או הפרעות להפעלה עקב כשל, תקלה, ניתוק או הפרעה של ציוד אלקטרוני או מכני, של טלפון, חיבור לאינטרנט או מתקני תקשורת אחרים, או עקב כל התקפת מניעת שירות (DDOS) או הפרעות חיצוניות זדוניות אחרות לאתר או כל גורם אחר שעליו אין לנו או לכל צד שלישי המספק לנו שירותים שליטה ישירה.
 2. במקרה של תקלות במשחק, מערכות, תקלות טכנולוגיות או תקשורתיות או שגיאות שאין לנו שליטה עליהן הנוגעות להפקת תוצאה כלשהי, הסדר הימור או כל מרכיב אחר של המשחק או האתר, לא נהיה אחראים כלפיך. בגלל כל שגיאה כזו ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את כל ההימורים או ההימורים והמשחקים הקשורים במשחק הנדון ולהחזיר את ההימור או ההימור שלך לחשבונך.

תכנית שותפים

זכאות

 1. כדי להפוך לשותף, עליך להיות בן 18 לפחות ולהסכים לציית להסכם זה.

אחריות שותף

 1. כשותף, תקדם את 7XL מ-BET365 (“החברה”) על ידי הפניית שחקנים לפלטפורמה שלנו באמצעות קישורי מעקב ייחודיים וחומרי שיווק המסופקים על ידי החברה.

עמלות

 1. תקבל עמלות על סמך הכנסות המשחקים נטו (NGR) שנוצרו על ידי השחקנים שהופנו על ידך. מבנה העמלה הוא כדלקמן:

  • שותף חדש (ללא פעילות): 15% פוקר ו-15% קזינו
  • החזר גניות של 4K+ חודשי: 25% פוקר ו-20% קזינו
  • החזר גניות של 8K+ חודשי: 30% פוקר ו-30% קזינו
  • החזר גניות של 16K+ חודשי: 35% פוקר ו-40% קזינו
  • החזר גניות של 30K+ חודשי: 40% פוקר ו-45% קזינו

עמלות רטרואקטיביות

 1. כדי לזכות לעמלות רטרואקטיביות, שותף חייב לעמוד בתנאים של כל רמת שכר במשך שלושה חודשים רצופים. לאחר עמידה בתנאים, השותף יקבל אוטומטית את העמלות הרטרואקטיביות.

חובות והגבלות

 1. הנחיות שיווק: כשותף, עליך לציית לנוהלי שיווק אתיים ולציית לכל החוקים והתקנות החלים. לא תעסוק בפעילויות שיווק מטעות או הונאה.
 2. פעילויות אסורות: לא תקדם את שירותי החברה באתרים או בפלטפורמות המכילים תוכן אלים, מיני מפורש או מפלה. לא תעסוק בספאם, בסתימת קובצי Cookie או בכל שיטות לא הוגנות אחרות העלולות לפגוע במוניטין של החברה.
 3. קניין רוחני: אתה מאשר ומסכים שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני מסחר, לוגו וחומרים שיווקיים, שייכות לחברה. אתה רשאי להשתמש בחומרים כאלה שסופקו על ידי החברה רק למטרת קידום השירותים שלנו.

סיום התקשרות

 1. כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, עם או ללא סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני. עם סיום, לא תהיה זכאי יותר לעמלות על שחקנים חדשים שהופנו.

זכויות קניין רוחני

תנאים אלה מקנים רק את הזכות להשתמש ב- 7XL מבית BET365, באתר ובמשחקים בזמן שתנאים אלה והרישיונות החלים (אם קיימים) בתוקף והם אינם מעבירים זכויות בעלות כלשהן ב- 7XL מבית BET365, באתר, במשחקים או כל קניין רוחני שלנו. כל הזכויות, הבעלות והעניין, לרבות ללא הגבלה כל זכויות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת באתר ובמשחקים יישארו בבעלותנו הבלעדית. כל השירותים הניתנים לך במסגרת תנאים אלה, ונתונים או חומרים אחרים המוכנים בביצוע שירותים כאלה להלן, וכל הזכויות, הבעלות והעניין באמור לעיל, יהיו שייכים לנו. 

הגבלת אחריות

 1. איננו מתחייבים שהפעולות שלנו יהיו ללא הפרעות או ללא שגיאות. אנו נספק את השירותים שלנו על בסיס “כמות שהם” ו”כפי שזמינים” ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת של סחירות והתאמה למטרה מסוימת. במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, אנו לא כוללים את כל התנאים, האחריות, ההצהרות או תנאים אחרים שעשויים לחול על האתר והמשחקים, בין אם מפורשים או משתמעים.
 2. האחריות המקסימלית שלנו כלפיך בכל עניין הנובע או בקשר עם השימוש שלך באתר תהיה מוגבלת לסכום המצטבר בחשבונך הלגיטימי ולהחזרת סכום ההימור של כל הימור או הימור שבמחלוקת.
 3. לא נהיה אחראים לכל הפסד שלא ניתן היה לצפות ממך באופן סביר בזמן שאתה נרשם לפתיחת חשבון איתנו או בזמן שאתה נכנס לשחק באחד מהמשחקים שלנו, כגון כל אובדן הכנסה, עסקים או רווחים או כל מידע שאבד או הושחת שלא באשמתנו.
 4. שום דבר בתנאים אלה לא יוציא את החבות שלנו שעלולה להיות לנו בגין הונאה או גניבה הנובעים מרשלנותנו.

תוכן של צד שלישי

אתה מאשר ומסכים במפורש שלא נהיה אחראים כלפיך לתוכן או לשימוש שלך בכל מידע או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים או שותפים הקשורים לפרסום, שיווק או פרסום אחר של תוכן דרך האתר (בין אם ישירות או באמצעות קישורים אל או מאתרים או משאבים אחרים) וגם לא ניתן לומר שאנו תומכים בתוכן של פרסומות או מידע כאלה ואיננו מתחייבים לגבי תוכן כזה.

חשבונות רדומים

 1. למטרות תנאים אלה, “חשבון רדום” פירושו כל חשבון לקוח שלמשך תקופה רצופה של 12 (שנים עשר) חודשים או יותר, לא הופקדו בו גם (א) כספים; או (ב) נמשכו ממנו כספים; או (ג) הושם ממנו הימור; או (ד) הוסדר ממנו הימור.
 2. אם חשבונך נחשב רדום, ננסה להחזיר לך כל יתרת הפקדה באמצעות חשבון הבנק המאומת.
 3. אם לא בוצעה גישה לחשבון שלך ו/או לא נעשה בו שימוש במשך תקופה רצופה של 400 ימים או יותר, אנו עשויים לסגור את חשבונך לצמיתות לאחר זיכוי חשבונך.

שונות

 1. במקרה שתנאי כלשהו בתנאים אלה ייחשב על ידי רשות מוסמכת כבלתי אכיפה או בלתי חוקית, ההוראה הרלוונטית תשונה כדי לאפשר את אכיפתה בהתאם לכוונת הטקסט המקורי במידה המרבית המותרת בהתאם חוק או תקנה. התוקף והאכיפה של שאר ההוראות של תנאים אלה לא יושפעו.
 2. כל הוראה של הסכם זה שאינה תקפה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה בכל תחום שיפוט לא תהיה יעילה באותו תחום שיפוט מסוים, מבלי להשפיע על התקפות, החוקיות או האכיפה של הוראה זו בתחומי שיפוט אחרים, או לבטל את תוקף שאר ההוראות של תנאים אלה.
 3. שום כישלון או עיכוב של צד במימוש זכויותיו על פי תנאים אלה לא יפעלו כוויתור עליה ואף מימוש יחיד או חלקי של כל זכות כזו לא ימנע כל מימוש אחר או נוסף של זכות זו או כל זכות אחרת.
 4. תנאים אלה והתנאים המשולבים בהם במפורש מהווים את ההסכמה המלאה והיחידה בין הצדדים בכל הנוגע לנושא שלו וכל צד מאשר כי לא הופעל לקבל תנאים אלה בהסתמך על, ולא ניתן לו, כל אחריות, ייצוג, הצהרה, הבטחה, אמנה, הסכם, התחייבות, שיפוי או התחייבות מכל סוג שהוא מלבד המפורטים במפורש בתנאים אלה, וכן, ככל שהיה, היא מוותרת ללא תנאי וללא ביטול על כל תביעה, זכויות או סעדים שאם לא כן היו יכולים להיות לה ביחס אליהם.

אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים ולהגבלות של הסכם זה.